Porównanie amfoterycyny B z flukonazolem w leczeniu ostrego zapalenia opon mózgowych typu Cryptococcal cd

Testy na antygen kryptokokowy przeprowadzono w każdym miejscu badania, a nie w centralnym laboratorium. Leczenie uznano za udane, jeśli pacjent uzyskał poprawę kliniczną lub całkowite ustąpienie objawów łącznie z dwiema kolejnymi negatywnymi hodowlami próbek płynu mózgowo-rdzeniowego otrzymanych co najmniej w odstępie tygodnia. Hodowle okazów ze wszystkich innych miejsc zakażenia C. neoformans z wyjątkiem moczu również musiały stać się ujemne pod koniec terapii. Uważano, że leczenie zakończyło się niepowodzeniem, jeśli u pacjenta wystąpiła choroba spoczynkowa, określona ja...

Phenylpropanolamine and Risk of Hemorrhagic Stroke czesc 4

Ponieważ nasze zainteresowania badawcze rozszerzyły się na działanie fenylopropanolaminy u mężczyzn, podwoiliśmy naszą próbkę na 350 mężczyzn i 350 kobiet oraz 1400 osób w grupie kontrolnej. W pierwszej fazie analizy porównaliśmy cechy demograficzne i kliniczne pacjentów i osób kontrolnych za pomocą testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera (SAS Institute, Cary, NC). W drugiej fazie oszacowaliśmy iloraz szans i 95-procentowe przedziały ufności dla związku pomiędzy udarem krwotocznym a ekspozycją na fenylopropanolaminę, stosując warunkowe modele logistyczne dla dopasowanyc...

Phenylpropanolamine and Risk of Hemorrhagic Stroke ad

Badanie miało trzy wcześniej określone cele: oszacowanie wśród kobiet związku między udarem krwotocznym a stosowaniem środków hamujących łaknienie zawierających fenylopropanoloaminę i każdego pierwszego zastosowania produktów zawierających fenylopropanoloaminę; oszacowanie wśród mężczyzn i kobiet związku pomiędzy jakimkolwiek zastosowaniem fenylopropanoloaminy w supresie apetytu lub kaszlu lub przeziębieniu a udarem krwotocznym; oraz oszacowanie wśród mężczyzn i kobiet związku między udarem krwotocznym a rodzajem narażenia na fenylopropanolaminę. Metody
Rekrutacja ...

Fredzle

Liczba zarodników mikrosporydowych wykrytych w stężonych aspiratach dwunastnicy mieściła się w zakresie od 50 do kilkuset na szkiełko, podczas gdy liczba zarodników w wymazach z niezatężonych aspiratów mieściła się w zakresie od 0 do 20. Zarodniki mikrosporydowe znaleziono na szkiełkach splamionych plamą Grama i Giemsy, a nasz nowy plama. Barwnik na bazie chromotropu ujawnił wzór barwienia podobny do obserwowanego w zarodnikach z próbek kału. Barwienie Grama powodowało albo refraktyczne spory, które barwiły częściowo zarodniki gram-dodatnie albo w gram-ujemne, które miały gram-...

Najnowsze zdjęcia w galerii alprazolam.info:

751#jak się jeździ na rolkach , #popcorn z masłem , #hipnoterapia opinie , #objawy hiv wysypka , #cukier a cholesterol , #czego nie jeść na redukcji , #dyspepsja objawy , #co które pokolenie rodzą się bliźniaki , #plamy na twarzy od słońca , #czy nadmiar witaminy b12 jest szkodliwy ,